Wat is Six Sigma?

Six Sigma (zes sigma) is een methode om het rendement en de effectiviteit van een proces te vergroten, oftewel de juiste dingen doen én de dingen juist doen. Het doel van de methode is om variatie in processen te verminderen om te voldoen aan de specificaties die de klant stelt aan het product of de dienst.


Waarom Six Sigma?

Sigma staat in de statistiek voor standaarddeviatie, dit is de gemiddelde afwijking ten opzichte van het gemiddelde. Sigma (σ) is de Griekse letter die staat voor de spreiding van een verdeling. Het zegt iets over de spreiding van de uitkomst van je proces.

De term komt vanuit de productie-industrie. Een productieproces kan beschreven worden met een sigma-beoordeling, dit geeft aan hoe goed een proces presteert. Hoe hoger de sigma-waarde, hoe beter je proces presteert. Een zes sigma proces betekent dat er 3,4 defecten zijn op 1 miljoen producten.

Het is een set technieken en hulpmiddelen voor procesverbetering. Het werd geïntroduceerd door de Amerikaanse ingenieur Bill Smith tijdens zijn werk bij Motorola in 1980. Jack Welch maakte het centraal in zijn bedrijfsstrategie bij General Electric in 1995. General Electric stelde Six Sigma als doel voor hun productieprocessen en hebben hiervoor de hieronder beschreven DMAIC-methode ontwikkeld.

De methode is door General Electric zeer succesvol toegepast en verder verspreid. Het is niet alleen toepasbaar in de industrie, maar ook in zakelijke dienstverlening, logistiek, (semi)overheid en zorg; eigenlijk in elke branche.

Wat zijn de belangrijkste principes?

  1. Begint en eindigt met de klant.

  2. Anders bekeken: elke taak is een proces.

  3. Proces georiënteerd: beperk de eilandcultuur.

  4. Elimineer defecten: variatie is de vijand.

  5. Op feiten en op data gebaseerde beslissingen: laat me de gegevens (data) zien.

  6. Financiële resultaten als uitgangspunt.

Het succesvol implementeren van Six Sigma

DMAIC staat voor Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Het verwijst naar een gegevensgestuurde verbetercyclus die wordt gebruikt voor het verbeteren, optimaliseren en stabiliseren van bedrijfsprocessen. De DMAIC-verbeteringscyclus is de essentie die wordt gebruikt om Six Sigma-projecten aan te sturen en tot het gewenste resultaat te komen.

Wat is de methodiek van DMAIC?

DMAIC bestaat uit de volgende vijf fasen:

D =

Define. In deze fase definieer je het probleem door het beantwoorden van de volgende vragen:
• Wie is de klant?
• Wat vindt men belangrijk?
• Welk proces hoort hierbij?
• Hoe worden de uitkomsten vastgelegd?

M =

Measure. In deze fase worden relevante gegevens gemeten en verzameld. Het bepalen en uitvoeren van een meting, uitvoeren van een meetsysteem analyse, en het vaststellen van de grootte van het probleem.

A =

Analyze. In deze fase worden de verzamelde gegevens geanalyseerd. Hier bepalen we de veroorzakers van het probleem, voeren we een data & proces analyse uit en stellen grootste veroorzakers vast.

I =

Improve. In deze fase worden verbeteringen bedacht, getest en uitgevoerd. Hierbij worden oplossingen gezocht voor de veroorzakers, wordt er een selectie van de beste oplossing gemaakt, en vervolgens implementeren van de oplossing in de praktijk.

C =

Control. In deze fase draait het om terugval te voorkomen en het beheren van de verandering. Het borgen van de doorgevoerde oplossing is hierbij van belang, blijvende meting inrichten bepalen het resultaat.