Kaizen is een benadering binnen Lean voor het creëren van continue verbetering op basis van het idee dat kleine, voortdurende veranderingen grote verbeteringen teweeg kunnen brengen. Het is gebaseerd op samenwerking en betrokkenheid en is echt gericht op een andere manier van denken binnen het bedrijf.

Kaizen is de kern van de lean manufacturing methode, oftewel The Toyota Way. Het werd ontwikkeld in de productiesector om defecten te verminderen, verspilling te elimineren, de productiviteit te verhogen en om de innovatie te bevorderen.

Kaizen dient gebruikt te worden met respect voor de medewerkers. Zonder respect voor de medewerkers is continu verbeteren onmogelijk. Iedereen is onderdeel van Kaizen: mensen uit alle lagen van de organisatie, van het management tot de werkvloer. Zelfs externe stakeholders kunnen erbij worden betrokken.

De 10 principes van Kaizen

Omdat de uitvoering van Kaizen de juiste mentaliteit vereist, zijn er 10 principes opgericht die door bedrijven gevolgd kunnen worden. Deze 10 principes binnen de Kaizen methode worden erg vaak aangeduid als de kern van de filosofie. Dit zijn de volgende principes:

 1. Laat veronderstellingen los.

 2. Wees proactief bij het oplossen van problemen.

 3. Accepteer de status quo niet.

 4. Laat het perfectionisme los en neem een houding aan van adaptieve verandering.

 5. Zoek naar oplossingen als er fouten worden gevonden.

 6. Creëer een omgeving waarin iedereen zich geroepen voelt om bij te dragen.

 7. Accepteer de voor de hand liggende kwestie niet; vraag in plaats daarvan meerdere malen “waarom” om bij de hoofdoorzaak te komen.

 8. Vraag naar meningen van meerdere mensen.

 9. Gebruik creativiteit om goedkope, kleine verbeteringen te vinden.

 10. Stop nooit met verbeteren.

Hoe de Kaizen methode werkt

De Kaizen methode is gebaseerd op de overtuiging dat alles verbeterd kan worden. Het berust ook op het principe van respect voor mensen. Kaizen bestaat uit het identificeren van problemen en kansen, het creëren van oplossingen en het uitbouwen van deze kansen. De belangrijkste stappen vormen een cyclus voor continue verbetering en geven een systematische methode om dit proces op een eenvoudige manier te implementeren op de werkvloer. Hieronder zijn enkele van deze stappen op een rijtje gezet:

 1. Traceer problemen. Door gebruik te maken van de feedback van alle werknemers kunt u aan de slag om een lijst van problemen op te stellen. Maak een shortlist als er veel problemen zijn.

 2. Creëer een oplossing. Moedig werknemers aan om creatieve oplossingen aan te bieden, waarbij allerlei ideeën worden aangemoedigd. Kies een winnende oplossing of oplossingen uit de gepresenteerde ideeën.

 3. Test de oplossing. Implementeer de hierboven gekozen oplossing en test het uit in de praktijk. Maak proef­pro­gramma’s of neem andere kleine stappen om de oplossing te testen.

 4. Analyseer de resultaten. Controleer op verschillende tijdstippen de voortgang en test uit hoe u het beste het personeel betrokken kunt houden. Bepaal hoe succesvol de verandering is geweest.

 5. Standaardiseren. Als de resultaten positief zijn, pas de oplossing dan toe in de hele organisatie.

 6. Herhaal dit. Deze stappen moeten voortdurend worden herhaald, waarbij nieuwe oplossingen worden getest en waar nieuwe problemen worden aangepakt.