Agile is een filosofie die helpt om teams en organisaties zich wendbaar te organiseren. Het kent de oorsprong in de softwareontwikkeling, maar is tegenwoordig niet meer weg te denken uit vrijwel iedere organisatie.Wat is Agile?

Agile betekent letterlijk vertaald wendbaar, behendig en lenig en is tegenwoordig een van de bekendste methoden voor softwareontwikkeling. Onder de term Agile vallen weer meerdere methodes, waarvan Scrum één van de bekendste is.

Tegenwoordig is Agile niet meer voorbehouden aan softwareontwikkeling. De basis van de filosofie is namelijk toepasbaar op vrijwel iedere organisatie. Het draait namelijk om continu leren, snel en vaak opleveren, eigenaarschap en continu verbeteren, én dat heeft een belangrijke plek in iedere werkomgeving.

Het Agile Manifesto

Het Agile Manifesto is kort maar zeer krachtig – het Engelstalige origineel bestaat uit slechts 68 woorden. Het handvest is vertaald in vele talen, waaronder het Nederlands. De officiële vertaling is:

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software (en producten en diensten) te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we:

Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen

Werkende producten boven allesomvattende documentatie

Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.


De 12 principes van het Agile Manifesto

De volgende 12 principes worden beschreven in het Agile Manifesto:
 1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant – door het vroeg en voortdurend opleveren van waardevolle producten.

 2. We verwelkomen veranderende eisen, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant.

 3. Lever regelmatig werkende producten op. Liefst iedere paar weken, minimaal iedere paar maanden.

 4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende de ontwikkel opdracht.

 5. Laat gemotiveerde individuen werken aan ontwikkelopdrachten. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren.

 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen binnen een ontwikkelteam is door met elkaar te praten.

 7. Werkende producten is de belangrijkste maatstaf voor voortgang.

 8. Agile processen bevorderen constante ontwikkelsnelheid. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden.

 9. Voortdurende aandacht voor een hoge technische kwaliteit en voor een goed ontwerp versterken agile werken.

 10. Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.

 11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams.

 12. Het team onderzoekt op vaste tijden hoe het effectiever kan worden en past vervolgens het gedrag daarop aan.