Scrum is een manier van werken, door middel van een Agile techniek wordt er gestreefd naar een zo’n effectief en flexibel mogelijke werkwijze. Binnen de organisatie wordt een team opgesteld die gebruik zal maken van deze aanpak, waarbij projecten op een zeer productieve wijze stapsgewijs worden opgeleverd.Wat is Scrum?

Scrum is een agile werkwijze die je wendbaarheid vergroot en het mogelijk maakt om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van je doelgroep en eindgebruiker. Waar bij een traditionele aanpak veel tijd zit in de voorbereiding en het schrijven van plannen, zorg je met Scrum dat je zo snel mogelijk waarde toevoegt voor de klant. De Scrum aanpak werkt niet alleen voor software, maar is ook prima bruikbaar binnen andere sectoren.

Scrum versus Agile

Het verschil tussen Scrum en Agile? Scrum is een framework; Agile is een mindset. Het idee van Agile: om als bedrijf te overleven, moet je wendbaar zijn.

Hoe werkt Scrum?

Scrum is een manier van werken waarin teams worden georganiseerd en gefaciliteerd om in korte cycli, stapsgewijs, te werken aan concrete tussenproducten. Deze korte cycli worden sprints genoemd. En in iedere sprint levert het team werkende producten op. Een sprint duurt ongeveer 1 – 4 weken. En aan het einde van de sprint krijgt de klant het tussenproduct onder ogen. De klant kan hier feedback op geven wat weer als input wordt meegenomen voor de volgende sprint. Zo heeft de klant veel beter inzicht in de voortgang van het project. Tevens is de kans veel groter dat de organisatie en het Scrumteam op één lijn zitten en blijven zitten.

Het Scrum Team

Het Scrum Team is multidisciplinair, heeft alle benodigde kennis in huis en weet zichzelf aan te sturen. Zowel de opdrachtgever, als de klant, als de gebruiker zijn vaste teamleden. Wanneer het team een project oppakt, betrekt het ieder teamlid bij de planning, de taakverdeling en het signaleren van knelpunten. Een Scrum Team bestaat uit:

  1. De Producteigenaar;

  2. Een Scrum Master;

  3. Het Ontwikkelteam.

Een Scrum Team is zelf organiserend en bepaalt zelf hoe zijn hun werk het beste kunnen uitvoeren. Er is geen externe aansturing nodig, omdat het multidisciplinaire karakter van een Scrum team maakt dat alle benodigde competenties reeds binnen het team aanwezig zijn. Het Scrum Team is ontworpen voor optimale flexibiliteit, creativiteit en productiviteit.

Scrum teams leveren iteratief en incrementeel producten. Feedbackmomenten vinden zo vaak mogelijk plaats. Incrementele leveringen van een gereed (deel-)product zorgen ervoor dat een potentieel bruikbare versie van het product altijd beschikbaar is.

Goed Scrummen levert maximale klantwaarde en minimale verspilling op. Dit resultaat is tevens het doel binnen een Lean-aanpak. Niet alleen het doel, maar ook de multidisciplinaire aanpak komt bij beide werkwijzen terug. Organisaties die Lean omarmen werken, net als bij Scrum, met multidisciplinaire teams die verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat. Tevens krijgen Lean Teams veel vrijheid in de manier waarop zij het werk willen organiseren. Continu verbeteren is ingebed in de werkwijze en zorgt er voor dat de werkwijze van de teams steeds onderhevig is aan optimalisatie.